Tūrisma objekti Stendē

Stende ir pilsēta, kas atrodas Talsu novadā. Rietumos un ziemeļos robežojas ar Lībagu pagastu, austrumos robežojas ar Virbu pagastu, bet dienvidos robežojas ar Abavas pagastu.
Talsu novadā cita no citas netālu atrodas 4 apdzīvotas vietas, kuru nosaukums ir saistīts ar Stendes vārdu – Stende, Dižstende, Mazstende, kā arī Pastende. Stendes ciemats sācis veidoties, pateicoties dzelzceļa stacijai “Stende” 19. gadsimta beigās – sākoties dzelzceļa Ventspils – Ribinska būvdarbiem, līdztekus sāka veidoties arī Stende. Sākotnēji gan ciematam nav bijis nosaukuma – tautās tas ticis dēvēts par “Tupeļu ciemu”, “Bezbikšu ciemu”, “Stacijas ciemu” vai “Renču ciemu”. Kā noprotams, Stendes nosaukums ir attīstījies no dzelzceļa stacijas “Stende” nosaukuma. Pilsētas statusu Stende ieguva tikai 1991. gada 14. novembrī.

Karoga laukums Stendē

Stendes karoga laukums ir Latvijas Tautas Frontes dibināšanas simbols Stendē, kā arī Latvijas neatkarības atjaunošanas simbols, kura atklāšana notikusi 1989. gada 11. februārī.

Piemiņas akmens pie Stendes dzelzceļa stacijas

Blakus Stendes dzelzceļa stacijai atrodas piemiņas akmens, kas tur atrodas kopš 1989. gada un ir uzstādīts par godu Latvijas iedzīvotājiem, kas 1941. un 1949. gadā tika deportēti no Latvijas.

Stendes pilsētas brīvdabas estrāde

Stendes pilsētas brīvdabas estrāde tikusi celta Latvijas un Igaunijas pārrobežu projekta “Connecting Stende and Vöhma” ietvaros. Estrādē ir nodrošināts apgaismojums, bet pati estrāde ir nožogota. Brīvdabas estrādes projekts ticis apstiprināts jau nesenajā 2008. gadā, tomēr līdz projekta realizēšanas brīdim tas bija jau novecojis un bija nepieciešama tā aktualizēšana. Projekta aktualizēšana prasīja papildus izdevumus, kā arī izmainīja projekta gaitu. Jāpiemin, ka estrādes izbūvei nepieciešamos kokmateriālus ir dāvinājusi akciju sabiedrība “Talsu mežrūpniecība”.

Latvijas un Igaunijas pārrobežu projekta “Connecting Stende and Vöhma” ietvaros ne vien tapa estrādes abās pieminētajās pilsētās, bet tika realizēta arī plaša kultūras apmaiņas programma un tika apgūtas kā latviešu, tā arī igauņu amatniecības prasmes. Tā kopš 2001. gada Stende un Igaunijas pilsēta Vohma ir sadraudzības pilsētas.

 

Kultūras Krātuve

Tā ir vieta, kurā var iepazīt Stendes vēsturi, apskatīt stendenieku lietotos sadzīves priekšmetus, kā arī uzzināt par filologa, valodnieka un trimdas zinātnieka Kārļa Draviņa dzīves līkločiem. Tāpat pie “Kultūras Krātuves” iespējams arī atpūsties, iekurt ugunskuru un uzvārīt tēju.