Izglītības iespējas Talsu novadā

Pirmsskolas izglītība:

 • Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” (Talsi);
 • Laucienes pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” (Laucienes pagasts);
 • Valdgales pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte” (Valdgales pagasts);
 • Pastendes pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipars” (Pastende);
 • Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” (Vandzenes pagasts);
 • Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” (Talsi);
 • Stendes pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” (Stende);
 • Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” (Talsi);
 • Virbu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” (Virbu pagasts);
 • Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” (Talsi);
 • Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” (Talsi);
 • Talsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” (Talsi);
 • Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde “Papardīte” (Laidzes pagasts);
 • Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestāde “Saulstariņš” (Valdemārpils);
 • Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde “Vīnodziņa” (Sabile);
 • Lībagu sākumskola ar pirmsskolas grupām (Lībagu pagasts);
 • Laucienes pamatskolas filiāle, Dursupes pamatskola ar pirmsskolas grupām (Balgales pagasts);

Vispārējā izglītība:

 • Talsu pamatskola (Talsi);
 • Talsu 2. vidusskola (Talsi);
 • Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola (Talsi);
 • Lībagu pamatskola (Lībagu pagasts);
 • Pūņu pamatskola (Valdgales pagasts);
 • Stendes pamatskola (Stende);
 • Virbu pamatskola (Virbu pagasts);
 • Laucienes pamatskola (Laucienes pagasts);
 • Dursupes pamatskola, Laucienes pamatskolas filiāle (Balgales pagasts);
 • Sabiles vidusskola (Sabile);
 • Talsu sākumskola (Talsi);
 • Talsu Valsts ģimnāzija (Talsi);
 • Vandzenes pamatskola (Vandzenes pagasts);
 • Valdemārpils vidusskola (Valdemārpils);

Augstākā izglītība:

 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un attīstības fakultātes Laidzes filiāle (Laidze);
 • Biznesa augstskola “Turība” (Talsi);

Speciālā izglītība:

 • Upesgrīvas internātpamatskola (Vandzenes pagasts);
 • Upesgrīvas internātpamatskolas Valgales struktūrvienība (Abavas pagasts);

Profesionālā izlītība:

 • Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālā struktūrvienība (Laidzes pagasts);
 • Profesionālās ievirzes un interešu izglītība:
 • Talsu mākslas skola (Talsi);
 • Talsu mūzikas skola (Talsi);
 • Valdemārpils mūzikas un mākslas skola (Valdemārpils);
 • Sabiles mūzikas un mākslas skola (Sabile);
 • Talsu novada bērnu un jauniešu centrs (Talsi);

Pieaugušo izglītība:

 • Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs.

Galvenais ir tas, lai jūs izvēloties kādu no šīm izglītības iestādēm neņemtu aizdevumus, jo atrais kredits nav nekāda joka lieta un ar to ir jābūt uzmanīgi un tieši tāpat arī ar studiju un studējošo kredītiem.